Wiadomości

Konferencja prasowa w Muzeum

Wśród zaproszonych gości na konferecję prasową, która odbyła się zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią (7.11.2016, godz. 9.30), byli: p. Stanisław Kogut (Senator RP), p. Bernard Stawiarski (Wójt Gminy Chełmiec), p. Wojciech Skrzypiec (Sołtys Paszyna), a także p. Renata Gryzło, która pomagała w realizacji wniosków, cały czas doglądała i pamiętała o terminach.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele sądeckich mediów.

Ks. Proboszcz na wstępie omówił całość przeprowadzonego przedsięwzięcia: cele, zakres prac, wykonawców, wnioski na przyszłość. Zaznaczył, że przyjęte wnioski w Ministerstwie, to zasługa p. Senatora Stanisława Koguta, który bardzo skutecznie wydeptywał ścieżki, sprawiając, że w ogóle zauważono Muzeum w Paszynie.

 Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać też ks. prałata Stanisława Janasa (byłego proboszcza w Paszynie oraz budowniczego i kustosza Muzeum) – jego wspomnień sprzed lat, a także wyjaśnienia, na czym polega tzw. „fenomen paszyński”.

Całość zamknął p. Robert Ślusarek (Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu), wielki przyjaciel i mecenas Muzeum w Paszynie. Zwrócił on uwagę na specyfikę sztuki paszyńskiej, jej doniosłość i bogactwo artystyczne.

Po tych wystąpieniach była możliwość zadawania pytań oraz dopowiedzenia pewnych myśli…