Działalność

OSOBY ZWIĄZANE Z MUZEUM SZTUKI LUDOWEJ W PASZYNIE

Ks. Edward Nitka, były proboszcz w Paszynie (1957-1981)
Inicjator i animator twórczości ludowej. Zgromadził 1080 eksponatów.

Ks. Stanisław Janas, były proboszcz w Paszynie (1981-2010)
Budowa i otwarcie Muzeum, powiększanie zbiorów (3000 eksponatów)

Ks. Jerzy Bulsa, były proboszcz w Paszynie (2010-2016)
Kontynuowanie dzieła poprzedników.

Ks. Krzysztof Smoroński, proboszcz w Paszynie od 2016 r.
Kontynuowanie dzieła poprzedników.

 

P. Franciszek Palka, artysta - plastyk
Współpracownik ks. E. Nitki, współorganizator warsztatów.

P. Antoni Kroh, pisarz, etnograf, historyk kultury
Przyjaciel ks. E. Nitki i propagator sztuki paszyńskiej.