Galeria

Przegąd rzeźb

"...Znawcy sztuki ludowej są zgodni w opinii: ośrodek rzeźby ludowej w Paszynie jest fenomenem we współczesnej twórczości ludowej, zaś tacy artyści jak Wojciech Oleksy, Stanisław Mika - starszy, Janina Mordarska, Zdzisław Orlecki, Andrzej Drożdż - są dziś wliczani do grona najwybitniejszych przedstawicieli tradycyjnej twórczości wiejskiej. W ślady dorosłych idą młodzi mieszkańcy wsi..."
[...]
"...Dzięki inicjatywie Ks. E. Nitki dokonany został wystrój miejscowego kościoła pracami miejscowych twórców oraz wyrosłego ze sztuki ludowej, jak sam mówi, artysty plastyka mgr Franciszka Palki.
Do wystroju należą: Siedem boleści M. Bożej - Wojciecha Oleksego oraz Droga Krzyżowa, Chrzcielnica, ambona, podstawa pod paschał, dwa konfesjonały i Ostatnia Wieczerza - Franciszka Palki...".

Z powodu olbrzymiej ilości zgromadzonych w Muzeum rzeźb galeria ta prezentuje zaledwie małą cząstkę wszystkich zbiorów i jest w głównej mierze zachętą do odwiedzenia Galerii Autorskich, a przede wszystkim do odwiedzenia samego Muzeum. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zbiorami!