Twórcy ludowi

Ważniejsi twórcy ludowi

  • Palka Franciszek
    - opiekun plastyczny twórców ludowych za czasów Ks. E. Nitki, projektant dawnej wystawy
  • + Drożdż Andrzej (*1904, †1989)
  • + Hołda Stanisław (*1926, †1987)
  • + Jasińska Maria, c. Józefa (*1932, †)
  • + Jasińska Maria, c. Michała (*1962, †2002)
  • + Jasiński Piotr (*1964, †2014)
  • + Kożuch Jan (*1931, †2004)
  • + Kożuch Piotr (*1940, †2017)
  • + Kożuch Władysława (*1930, †2018)
  • + Mika Stanisław (*1909, †1987)
  • + Mika Wojciech (*1907, †1999)
  • + Mordarska Janina (*1938, †2018)
  • + Oleksy Wojciech (*1903, †1985)
  • + Oleksy Stanisław (1904, †1988)
  • + Orlecki Józef (*1931, †2013)
  • + Orlecki Zdzisław (*1928, †2010)
  • + Piwko Mieczysław (*1924, †1993)
  • + Pogwizd Ewa (*1926, †2013)
  • + Poręba Stanisław (*1919, †1984)
  • Głód Zenon (*1961)
  • Jasińska Bogumiła (*)
  • Jasińska Katarzyna (*1934)
  • Jasińska Maria, c. Jana (*1949)
  • Miczołek Zenon (*)
  • Oleksy Władysław (*)
  • Orlecki Stanisław (*)
  • Padoł Anna (*1953)
  • Pogwizd Jan (*1959)
  • Poręba Władysława (*1949)
  • Szczecina Helena (*)
  • Warzecha Zbigniew (*1944)